shadow_left
Logo
Shadow_R
   
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ OFFICE PLUS - МОДУЛ АМОРТИЗАЦИИ Печат Е-мейл

       

      А К Т У А Л И З А Ц И И                                                                                             ИНСТРУКЦИИ И ВЪПРОСИ

 

        Модул АМОРТИЗАЦИИ е комплексно решение за отчитане Дълготрайните Ви активи.

        Модулът  предоставя следните възможности: 

  • Опростен, бърз и ефективен начин на работа.
  • Завеждане и отчитане на  дълготрайни активи за  неограничен брой фирми.
  • Потребителско дефиниране на различни линейни и нелинейни амортизационни планове;
  • Синтетично и аналитично отчитане на Дълготрайните активи;
  • Извеждане на Данъчен и Счетоводен амортизационен план по зададен от потребителя отчетен период.
  • Извеждане на екран и  печат, за произволен период на следните справки:

   

    - Изхабяване на дълготрайни активи

    - Придобити дълготрайни активи

    - Изхабени дълготрайни активи

    - Изписани дълготрайни активи

    - Инвентаризационен опис

  • Автоматизирана преоценка на дълготрайните активи.
  • Работа в мрежов режим.
  • Всяка информация въведена в програмата може да бъде експортирана във формат подходящ за  Word  или  Excel.
Последна промяна ( 11 January 2008 )