shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Програмен продукт OFFICE PLUS- модул СКЛАД Печат Е-мейл

       

   А К Т У А Л И З А Ц И И                                                                                           ИНСТРУКЦИИ И ВЪПРОСИ

 

         Модул СКЛАД е разширена система  за подробно следене на фирменото складово стопанство на всяко предприятие.
        Модулът предоставя следните възможности: 

 • Опростени и бърз начин на работа, с цел ефективно управление на фирмената дейност.
 • Завеждане и отчитане на неограничен брой фирми.
 • Въвеждане и следене на богата номенклатура от материали и контрагенти (Доставчици и клиенти).
 • Индивидуална ценова листа за всеки контрагент.
 • Използване на неограничен брой складове и подробно отчитане движението между тях.
 • Отчитане на материалите с метод по желание на клиента- Първа входяща – първа изходяща, Средно претеглена, Последна входяща-Първа изходяща.
 • Богат набор от видове документи, които могат да бъдат издавани от програмата, съобразени с данъчното законодателство (Фактури, Дебитни и Кредитни известия, Протоколи, Разписки, Касови бележки и др.)
 • Настройка на нива за достъп за потребителите работещи с програмата.
 • Автоматизирано прехвърляне на осчетоводявания към модул Счетоводство.
 • Оперативно и бързо изписване на видовете документи.
 • Възможност за следене на отложени плащания с доставчици и клиенти.
 • Работа с 6 вида валути.
 • Контролиране движението на амбалажни артикули (каси, палети и др.)
 • Отчитане производството на готова продукция и формиране на себестойност по предварително заложени разходни норми.
 • Автоматизирано изчисляване на такси за опаковки(дължими от фирми производители към държавата или частни фирми като Екопак, Булпак и др.) базирано на продадените стоки.
 • Контрол и работа с партиди и сертификати (за хранителни продукти и др.)
 • РАБОТА С ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА :
 • Баркод четци
 • Касови апарати – автоматизирано издаване на касов бон на база въведения документ.
 • Palm устройствата са електронни компютърни преносими устройства, с помощта на които могат да се осъществяват продажби в реално време, без да има необходимост от директна връзка между компютъра и устройството. Подходящи са за разносна търговия, като продажбите се осъществяват и документират (възможност за издаване на фактури,разписки и др.видове документи) от Palm устройството, и след това автоматизирано информацията се прехвърля и обобщава в модул Склад..
 • Извеждане на богат набор от справки, подходящи за взимане на управленски решения и стриктно следене движението на стоки и пари.
 • Извеждане и печат на справките за ДДС (Дневник за покупките, Дневник за продажбите, Справка-декларация, VİES Декларация, Бланка за приспадане на ДДС) и проверка в данъчната програма.
 • Работа в мрежов режим.
 • Всяка информация въведена в програмата може да бъде експортирана във формат подходящ за  Word  или  Excel.
Последна промяна ( 11 January 2008 )