shadow_left
Logo
Shadow_R
   
OFFICE PLUS (ОФИС ПЛЮС) Печат Е-мейл

 

  

АКТУАЛИЗАЦИИ                                                                                                        ИНСТРУКЦИИ И ВЪПРОСИ

       Многофункционалният продукт ОФИС ПЛЮС е интегрирана среда за разработка и експлоатация на програмни модули, които служат за подробно отчитане цялостната дейност на предприятието.

ОФИС ПЛЮС е адекватно разработен и съобразен със законоустановените правила за отчитане на финансово-счетоводната, складовата и фирмената дейност като цяло. 

      ОФИС ПЛЮС съдържа модулите СКЛАД, СЧЕТОВОДСТВО, РАБОТНИ ЗАПЛАТИ и ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, с които се обхваща цялостния документооборот на фирмата, и дава възможност за  издаване на първични счетоводни документи (фактури, приходни и разходни касови документи, и др.), счетоводни регистри и годишни финансови отчети, съчетани с максимална надеждност и защитеност от допускане на грешки.

Всеки един от модулите функционира, както в комбинация с останалите, така и самостоятелно. Предимство при използване на няколко модула е автоматизираната възможност за прехвърляне на данни и справки помежду им.

    С цел отразяване на всички законови промени, както и подобряване работата с програмата, периодично  ОФИС ПЛЮС се обновява и актуализира.

 

        OFFICE PLUS е подходящ  и приложим във всички сфери на дейност (търговска, производствена, транспортна и др.)

 

Последна промяна ( 22 May 2008 )